بازدید فرماندار از نمایشگاه سیار پیشگیری از اعتیاد
26 بهمن 95  12:30 ب.ظ
دکتر پرویز کولانی فرماندار شهرستان قروه به همراه مسئولین این شهرستان از نمایشگاه سیار پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی دبیرستان پسرانه شهید بشارت قروه بازدید کردند.