اخبار

فرماندار قروه:

27 مدرسه در قروه و 7 مدرسه در سریش آباد تخریبی است

مدیر کل سازمان نو سازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان با فرماندار قروه دیدار کرد
27 مدرسه در قروه و 7 مدرسه در سریش آباد تخریبی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه  ، مدیر کل نوسازی مدارس کردستان در خصوص تکمیل پروژه کتابخانه خیابان ابوذر و مدارس نیازمند به تجهیز و نوسازی با فرماندار قروه دیدار کرد .

فرماندار قروه در این دیدار با اشاره به وجود 34 مدرسه تخریبی در شهرستان قروه بر لزوم توجه و اقدام عاجل برای نوسازی این مدارس تأکید کرد .

موحد امان اللهی در خصوص کتابخانه عمومی خیابان ابوذر نیز گفت : طبق توافق فرماندار قبلی شهرستان با بنیاد قلمچی قرار بود که مبلغ یک میلیارد هزینه برآورده شده برای ساخت و تکمیل این پروژه به صورت مساوی بین خیر و بخش دولتی  تقسیم شود که به لیل تأخیر در ساخت پروژه و گرانی مصالح این مبلغ بیشتر شده است و نیاز است که نماینده بنیاد قلم چی در قروه با خیر این پروژه رایزنی کرده و مبلغ 500 میلیونی خیر به 800 میلیون تومان افزایش یابد و با اختصاص همین مبلغ از طرف بخش دولتی این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد .

گفتنی است این کتابخانه با پیشرفت 50 تا 60 درصدی برای تکمیل به اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان نیاز دارد .

فرماندار و مدیر کل نوسازی مدارس کردستان همچنین از اجرای طرح مقاوم سازی مدرسه ابتدایی 2 شیفته 17 شهریور و طاهره نیز بازدید کردند .

حشمت الله کریمی مسئول پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش قروه در این بازدید گفت : در راستای استاندارد سازی و مقاوم سازی مدارس و با رعایت آئین نامه 2800 نوسازی مدارس کشور ، ساختمان مدرسه 2 شیفه ابتدایی طاهره و 17 شهریور تخلیه و عملیات مقاوم سازی در این ساختمان 2 طبقه در حال اجراست که تا مهر ماه سال تحصیلی 98-99 تحویل اداره آموزش و پرورش خواهد شد .

مدیر کل سازمان نو سازی ، توسعه و تجهیز مدارس

بازدید [ 343 ]
برچسب ها