گزارشات تصویری

🚨بازدید نوروزی قادری بخشدار بخش مرکزی از پایگاه امداد و نجات بین شهری گنجی و دیدار با نجاتگران جمعیت هلال احمر

🚨بازدید نوروزی قادری بخشدار بخش مرکزی از پایگاه امداد و نجات بین شهری گنجی و دیدار با نجاتگران جمعیت هلال احمر
🚨بازدید نوروزی قادری بخشدار بخش مرکزی از پایگاه امداد و نجات بین شهری گنجی و دیدار با نجاتگران جمعیت هلال احمر
🚨بازدید نوروزی قادری بخشدار بخش مرکزی از پایگاه امداد و نجات بین شهری گنجی و دیدار با نجاتگران جمعیت هلال احمر