گزارشات تصویری

💦 بازدید حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه و علی محمد مرادی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از اجرای پروژه فاضلاب اداره آبفا در ناحیه منفصل شهری قلعه

💦 بازدید حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه و علی محمد مرادی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از اجرای پروژه فاضلاب اداره آبفا در ناحیه منفصل شهری قلعه
💦 بازدید حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه و علی محمد مرادی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از اجرای پروژه فاضلاب اداره آبفا در ناحیه منفصل شهری قلعه
💦 بازدید حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه و علی محمد مرادی نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از اجرای پروژه فاضلاب اداره آبفا در ناحیه منفصل شهری قلعه