اخبار

در دومین روز از هفته دولت:

پروژه های بخشداری مرکزی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه افتتاح شد.

در دومین روز از گرامیداشت هفته دولت ، پروژه های بخشداری مرکزی به نمایندگی از 20 روستا در روستای دیوزند با حضور مهندس امان اللهی و جمعی از مسئولین به بهره برداری رسید .
پروژه های بخشداری مرکزی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه افتتاح شد.
در دومین روز از گرامیداشت هفته دولت ، پروژه های بخشداری مرکزی به نمایندگی از 20 روستا در روستای دیوزند با حضور مهندس امان اللهی و جمعی از مسئولین به بهره برداری رسید .

بازدید [ 511 ]
برچسب ها