اخبار

قروه ؛

وجود 42 واحد تولیدی جمع آوری شده و 28 واحد تعطیل

کارگروه رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با حضور متولیان واحدهای تعطیل شده برگزار شد.
وجود 42 واحد تولیدی جمع آوری شده و 28 واحد تعطیل

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، رئیس اداره صمت در این جلسه گفت : 48 واحد تولیدی فعال ، 15 واحد نیمه فعال در شهرستان قروه وجود دارد و متاسفانه در کنار این واحد های تولیدی 28 واحد چند سالی است تعطیل شده و 42 واحد تولیدی نیز جمع آوره شده است .

علی منتشلو افزود : در راستای تحقق شعار سال رونق تولید تلاش بر این است که با بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شهرستان وضعیت  واحد های تولیدی را بهبود ببخشیم و واحد هایی که مشکلاتی دارند با شناسایی این مشکلات نصبت به رفع آنها اقدام کنیم .

منتشلو موارد زیر را نیز به عنوان برنامه های تشویقی برای تولید کنند گان اعلام کرد :

  • پرداخت تسهیلات یارانه دار سرمایه در گردش ، بازسازی و نوسازی صنایع و سرمایه ثابت جهت تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد از محل اعتیارات رونق تولید  با نرخ سود 10 درصد
  • پرداخت تسهیلات یارانه دار سرمایه در گردش ، بازسازی و نوسازی صنایع و سرمایه ثابت جهت تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد از محل اعتیارات بند الف تبصره 18  با نرخ سود 12 درصد
  • ایجادارتباط مستقیم بین صنعت و دانشگاه ومعرفی واحدهای تولیدی مشکل دار به کلینیک صنعت سازمان صنعت معدن و تجارت جهت عارضه یابی و ارائه راهکار توسط تیمی متشکل از اساتید و نخبگان دانشگاهی
  • معرفی واحد های صنعتی به اداره تامین اجتماعی جهت بخشودگی جرائم و تقسیط بلند مدت بدهی
  • معرفی واحد های صنعتی به اداره امور دارایی جهت بخشودگی جرائم وتقسیط بلند مدت بدهی

کارگروه رفع موانع تولید

بازدید [ 432 ]