گزارشات تصویری

هم زمان با دهه مبارک فجر ، حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه، حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی امام جمعه قروه با همراهی تعدادی از مسئولین با خانواده شهید والا مقام🌷 خدایوردی 🌷و جانباز سرافراز مقیمی دیدار کردند .

هم زمان با دهه مبارک فجر ، حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه، حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی امام جمعه قروه با همراهی تعدادی از مسئولین با خانواده شهید والا مقام🌷 خدایوردی 🌷و جانباز سرافراز مقیمی دیدار کردند .
هم زمان با دهه مبارک فجر ، حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه، حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی امام جمعه قروه با همراهی تعدادی از مسئولین با خانواده شهید والا مقام🌷 خدایوردی 🌷و جانباز سرافراز مقیمی دیدار کردند .
هم زمان با دهه مبارک فجر ، حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه، حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی امام جمعه قروه با همراهی تعدادی از مسئولین با خانواده شهید والا مقام🌷 خدایوردی 🌷و جانباز سرافراز مقیمی دیدار کردند .
هم زمان با دهه مبارک فجر ، حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه، حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی امام جمعه قروه با همراهی تعدادی از مسئولین با خانواده شهید والا مقام🌷 خدایوردی 🌷و جانباز سرافراز مقیمی دیدار کردند .