اخبار

قروه؛

هشتمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری برگزار شد .

هشتمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، هشتمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری قروه در سالن جلسات فرمانداری و با حضور مرادی معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان قروه ، مهندس رضایی رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی استان کردستان ، نمایندگان گروه مشاورین کاردوک و نگین شهر آینده و اعضای کارگروههای مربوطه برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه نمایندگان گروه مشاورین کاردوک و نگین شهر آینده به ارائه مطالعات اولیه برخی از طرح های عمرانی پرداختند و همچنین کارگروههای پنج گانه گزارشی را از جلسات برگزار شده ارائه دادند.

در ادامه مهندس رضایی رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی استان کردستان ، از شناسایی پیمانکاران برخی از پروژه های عمرانی خبر داد که از مهم ترین آنها می توان به مشخص شدن پیمانکار آسفالت کوچه های شاهد ۱۰ الی ۱۷ ناحیه منفصل شهری قلعه و اجرای آن در فصل عمرانی آتی اشاره نمود.

 

 

بازدید [ 313 ]