نگاه آماری به شهرستان

نگاه آماری به شهرستان
منابع آب و خاك
كشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری
جنگل و مرتع
صنعت و معدن
منابع آب و خاك:
در سال 1383 حجم آبهای زیرزمینی در شهرستان قروه ، 923 میلیون مترمكعب بوده است همچنین كل منابع آب‌های سطحی در این شهرستان 347 میلیون مترمكعب بوده كه حدود 53.856 میلیون مترمكعب از این آب‌ها برداشت شده است.

عنوان میزان (میلیون متر مكعب)
پتانسیل آب‌های زیرزمینی 923
میزان برداشت از منابع آب های زیرزمینی 379.672
پتانسیل آب های سطحی 347
میزان برداشت از آب های سطحی 53.858
بالا
كشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری:
در سال زراعی 84-1383 سطح زیر كشت محصولات زراعی و باغی شهرستان قروه بالغ بر 161545 هكتار است. از این مقدار 6/0 درصد به كشت باغات و 99.4 درصد به زراعت‌های سالانه اختصاص دارد .محصولات عمده زراعی شهرستان گندم – جو – نخود – چغندرقند – سیب زمینی – پیاز – یونجه – شبدر و اسپرس می‌باشد.
لازم به ذكر است این شهرستان دارای 7 واحد پرورش ماهی با تولید 83.6 هزار تن می باشد .

عنوان واحد سال1365 سال1375 سال1383 شاخصهای مقایسه ای طی سالهای 83- 1375
درصد تغییرات رشد سالانه (درصد)
سطح اراضی زیر كشت هكتار 116343 184113 160545 12.80- 1.69-
سطح اراضی زیركشت زراعی آبی هكتار 15623 31385 36113 6.15 76.1
سطح زیر كشت اراضی دیم هكتار 100720 152728 124432 18.52- 2.52-
سطح زیر كشت محصولات باغی هكتار 1021 829 1499 8.80 7.67
میزان تولیدمحصولات باغی تن 4402 4007 7246 78.80 7.68
میزان تولید محصولات زراعی تن 148928 274559 575010 109.43 9.68
بالا
جنگل و مرتع:
سال 1383 در شهرستان قروه ، 202000 هكتار مراتع وجود داشته و علوفه قابل برداشت از این مراتع 49500 تن بوده است

بالا
صنعت و معدن:
تعداد صنایع موجود شهرستان قروه ، 80 واحد می باشد كه  در نقاط شهری مستقر می باشند.
در سال 1383 تعداد 46 كارگاه فعال مسئولیت‌استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارتند از : مرمریت ، مرمر پوكه معدنی ، آنتیموان ،گرانیت ، شن و ماسه كوهی 
سهم این شهرستان از كارگاه های معدنی فعال استان 31 درصد می باشد. میزان تولیدات اسمی سالانه گروه معدنی غیرفلزی 409750 هزار تن می باشد .

بازدید [ 3252 ]
برچسب ها