اخبار

نشست فرماندار با اعضای شورای اسلامی شهرهای سریش آباد و دزج

طی نشستی با حضور مهندس امان اللهی فرماندارقروه با اعضای شورای اسلامی شهرهای سریش آباد و دزج ، مشکلات این دو شهر بررسی شد .
نشست فرماندار با اعضای شورای اسلامی شهرهای سریش آباد و دزج
طی نشستی با حضور مهندس امان اللهی فرماندارقروه با اعضای شورای اسلامی شهرهای سریش آباد و دزج ، مشکلات این دو شهر بررسی شد .

بازدید [ 829 ]
برچسب ها