اخبار

فرماندار شهرستان قروه :

منابع کتابخانه ها براساس نیازسنجی بومی احصا شوند

فرماندار قروه خواستار نیازسنجی بومی برای تأمین منابع کتابخانه ها شد و انجام وظایف براساس قانون را در راستای توسعه فرهنگی مهم خواند و بر پرداخت نیم درصد درآمد شهرداریها تأکید کرد
منابع کتابخانه ها براساس نیازسنجی بومی احصا شوند

.

موحد امان اللهی ، چهارشنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان قروه اظهار داشت: همگی ما در برابر مردم برای پیشبرد توسعه شهرستان در شاخص های فرهنگی و اجتماعی تکالیف و مسئولیتی داریم که باید به خوبی این تکالیف را انجام دهیم.

به گفته وی باید نیازهای کتابخانه های بومی و براساس همان شهر و روستا تأمین شود و تنها به نسخه واحد کشوری اکتفا نکرد و با یک نیازسنجی اصولی تمامی منابع کتابخانه های شهرستان احصا گردند.

امان اللهی با اشاره به پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری ها به نهاد کتابخانه ها، افزود: به استناد این قانون تکالیف شهرداری مشخص است و باید اجرا شود و این میزان نباید برای کارهای دیگر صرف و هزینه گردد.

در واقع بنا به سخنان فرماندار قروه تا زمانی که در زمینه های فرهنگی مشکل داریم نمی توان ادعای توسعه داشت چرا که یکی از شاخص های توسعه همین سرانه مطالعه است.

امان اللهی همچنین از پروژه کتابخانه شماره ۳ قروه گفت و تصریح کرد: گرچه بخش خصوصی برای این پروژه اعلام آمادگی کرده اما تا زمانی که مبلغ مصوب شده تخصیص نیابد نمی توان گفت که کاری صورت گرفته و نیاز است با تلاش و پیگیری حداقل در سال جاری مراحل احداث آن آغاز شود.

بازدید [ 512 ]
برچسب ها