اخبار بخشداری ها

با حضور مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان :

مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س) در دلبران افتتاح شد.

مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س) دلبران با حضور شیخی زاده مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان کردستان و حسنی پدرام بخشدار دلبران افتتاح شد.
مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س) در دلبران افتتاح شد.

مرکز نیکوکاری حضرت زینب (س)  دلبران با حضور شیخی زاده مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان کردستان و حسنی پدرام بخشدار دلبران افتتاح شد.

همچین پس از مراسم افتتاحیه مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان و حسنی پدرام بخشدار دلبران ، با معتمدین شهر دلبران در خصوص مسائل و مشکلات حوزه کمیته امداد و زکات نشستی برگزار کردند .

بازدید [ 1673 ]
برچسب ها