"/> " /> " />

اخبار

فرماندار قروه

مردم خونسردی خود را حفظ کنند

کولانی فرماندار شهرستان قروه گفت:مردم ضمن حفظ هوشیاری و خونسردی خودرا حفظ کنند
مردم خونسردی خود را حفظ کنند
کولانی فرماندار شهرستان قروه گفت:مردم ضمن حفظ هوشیاری و خونسردی خودرا حفظ کرده و اخبار مربوطه صرفا از طریق سایت و کانال فرمانداری و ستاد مدیرت بحران پیگیر باشید و به شایعات توجه ننمایند.
    ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه در آمادگی کامل می باشد

بازدید [ 803 ]
برچسب ها