اخبار

با حضور فرماندار شهرستان قروه ؛

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره میراث فرهنگی برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره میراث فرهنگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار شهرستان قروه ، طی حکمی از سوی سید محسن علوی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان محمد ابراهیم الیاسوند بعنوان رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان قروه منصوب شد.

با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه، اسماعیل مریوانی معاون توسعه و مدیریت و علی بهنیا رئیس حراست اداره کل میراث فرهنگی استان مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در فرمانداری قروه برگزار گردید.

در این آئین از زحمات محمد مرادی تقدیر و آقای محمد ابراهیم الیاسوند به عنوان رئیس جدید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قروه منصوب گردید.

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره میراث فرهنگی برگزار شد.

بازدید [ 377 ]