اخبار

قروه ؛

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان با فرماندار شهرستان قروه دیدار کرد

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان با فرماندار شهرستان قروه دیدار کرد
مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان با فرماندار شهرستان قروه دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه  ، سید صلاح قریشی در این دیدار با اشاره به کمبود فضای فیزیکی و یکی بودن ساختمان درمانگاه شهدای تامین اجتماعی با امور اداری گفت : این موضوع سبب سلب آرامش مردم و ایجاد مشکل برای مراجعه کنندگان می شود که نیازمند یک قطعه زمین برای ساخت درمانگاه جدید هستیم .

فرماندار قروه نیز در این دیدار قول مساعد داد که پیگیری اختصاص زمینی در محل مناسب که شرایط و قابلیت ساخت درمانگاه را  داشته باشد ، انجام می دهد .

موحد امان اللهی از مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی خواست که پوشش بیمه ای در سطح شهرستان افزایش یابد و شرایط و بستر مناسبی برای مردم شهرستان فراهم شود که برای بیمه خود اقدام نمایند .

وی با اشاره به ظرفیت معادن در شهرستان خواستار پیگری مطالبات بیمه ای کارگران شد و خواست که وضعیت کارگاه ها و وضعیت کارفرماها در خصوص مسائل بیمه ای مورد بررسی قرار گیرد .

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

بازدید [ 306 ]