اخبار

با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه :

مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان قروه معرفی شد.

در نشستی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه و معاون توسعه و مدیریت منابع جهاد کشاورزی کردستان، رئیس جدید جهاد کشاورزی قروه معرفی شد.
مدیر جدید جهاد کشاورزی شهرستان قروه معرفی شد.

در این نشست از زحمات چند ساله «خلیل فعله گری» تجلیل و «خسرو کریمی پناه» به عنوان رئیس جدید معرفی شد.

فرماندار قروه در این نشست با بیان اینکه قروه یکی از قطب های کشاورزی در استان است، اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن آینده دورنمای شهرستان در این بخش بیشتر از این کار شود.

«موحد امان اللهی» به مصرف بالای آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: مدیریت بهینه آب در این بخش می تواند این بحران را کاهش و روند صرفه جویی را بهبود بخشد.

به گفته وی باید برای ارتقای شاخص های کشاورزی و رشد آن تلاش کرد و با تعامل ویژه جامعه هدف در جهاد کشاورزی را اقناع کرد.

امان اللهی هنر مدیریت را در برقراری ارتباط اجتماعی دانست و خواستار رعایت تمامی جوانب در قالب چارچون قانون با در نظر گرفتن نیازهای جامعه هدف شد.

بازدید [ 868 ]
برچسب ها