اخبار

فرماندار قروه:

مدیریت صحیح در راستای جلوگیری از هرگونه تصرف و آسیب به اراضی ملی ، لازم است

جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان قروه برگزار شد .
مدیریت صحیح در راستای جلوگیری از هرگونه تصرف و آسیب به اراضی ملی ، لازم است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، فرماندار قروه  با تأکید بر صیانت از تولید کننده در بخشهای کشاورزی ، صنعتی ، معدنی ، افزود: باید با مدیریت صحیح از هرگونه تخلف ، تصرف و آسیب به اراضی ملی جلوگیری و همان ابتدای کار مانع آن شد.

موحد امان اللهی همچنین در خصوص تصرف اراضی توسط معادن و مماشات نکردن با معدن داران، بیان کرد: آن قدر با معدن داران مماشات شده که تمامی حوزه ها را زیر پا گذاشته و این تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

دادستان قروه نیز در این جلسه بر تقویت نمایندگان حقوقی در حفاظت از اراضی ملی و ایجاد حساسیت در مراجع قضایی در کنار جلب مشارکت های مردمی در این زمینه، تأکید کردو گفت : هرکجا از مردم استفاده کرده ایم به نتیجه خوبی رسیده ایم و در همین زمینه هم باید با جلب مشارکت مردمی پیش برویم.

جلال حاجی نصیری از نحوه گزارش دهی محیط زیست قروه در خصوص پرونده های تشکیلی انتقاد کرد و خواستار تسریع در روند کار شد.

رئیس دادگستری قروه نیز در این جلسه با اشاره به نامشخص بودن پرونده های تشکیل شده توسط محیط زیست، افزود: تا آخر سال تکلیف تمامی پرونده ها مشخص شده و برای پیگیری بهتر و تسریع در روند کار نماینده ای به صورت ویژه معرفی شود.

حمیدرضا ملکی به بی توجهی گشت های مشترک با نتایج بی اثر و جدی نبودن در کار و به سادگی گذشتن از موارد به شدت انتقاد کرد و خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.

ملکی همچنین به تصرف اراضی توسط معدن داران و برخورد نکردن با آنان اشاره کرد و گفت: سال های گذشته با این توجیه که معدن دار تولید می کند از موارد تخلف گذشت شده و این در حالی است که تولید کننده با در نظر گرفتن شرایط شروع به کار کرده و حمایت از تولید کننده هم باید مطابق قانون باشد.

گفتنی است در راستای حفاظت از اراضی ملی 81 پرونده تخلف بلاتکلیف مانده است و در سال 97 نیز 11 پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شده که 6 مورد مربوط به تخلفات خلع ید شده اند . 

شورای حفاظت از اراضی ملی

بازدید [ 303 ]