اخبار

فرماندار قروه عنوان کرد؛

لزوم همکاری و تعامل بیشتر بین معادن با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست برای حفظ منابع و مراتع

جلسه احیاء و بازسازی معادن شهرستان قروه با حضور فرماندار برگزار شد .
لزوم همکاری و تعامل بیشتر بین معادن با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت از محیط زیست برای حفظ منابع و مراتع

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، در ابتدای جلسه ، رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری قروه با اشاره به اهداف برگزاری جلسه گفت : این جلسه در راستای همکاری معدن کاران با منابع طبیعی و آبخیزداری برای احیاء منابع طبیعی و عرصه های بلا استفاده معادن است که بتوان با انجام فعالیت های بیولوژیک این مراتع را مجدداً احیاء نمود .

بهزاد شریفی پور افزود : اولویت اول  با معادنی است که مواد معدنی آنها پایان یافته و استخراج در آن انجام نمی شود و اولویت دوم معادنی است که محدوده ای بلا استفاده دارند که مناسب احیاء می باشد .

در ادامه معدن کاران نکاتی را خصوص ظرفیت ها و موانع موجود در اجرای این طرح را عنوان کردند و سپس فرماندار شهرستان قروه با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی گفت : منابع طبیعی و آبخیزداری، در سال آینده در برنامه ای مشخص با راهنمایی مشاور متخصص بر اساس عرصه های موجود و محدوده جغرافیایی معادن ، فعالیت هایی را برای احیاء و بازسازی منابع طبیعی در معادن تعریف کند .

موحد امان اللهی تعداد معادن ثبت شده شهرستان را 65 معدن اعلام کرد 33 معدن در شهرستان قروه فعال هستند.

فرماندار شهرستان قروه با اشاره به مشکلات موجود در بحث معدن و برخی اختلافات مردم با معادن گفت : در این موضوع من بارها اعلام کرده ام که طرف مردم هستم ، اما در مسائل میان معدن کاران و ادارات دولتی من از معادن حمایت می کنم چرا که معدن کاران هم جزء اقشار جامعه و از مردم هستند .

 

موحد امان اللهی همچنین از متولیان معادن خواست که در امور خیریه به ویژه در جشن گلریزان کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نیز مشارکت خود را بیشتر کنند .

 

جلسه احیاء و بازسازی معادن شهرستان قروه

بازدید [ 379 ]