اخبار

فرماندار قروه:

لزوم تهیه لیست به روز موجودی اقلام دارویی

بازدید فرماندار قروه از مرکز خدمات جامع سلامت روستای مالوجه
لزوم تهیه لیست به روز موجودی اقلام دارویی
فرماندار قروه از مرکز بهداشتی درمانی روستای مالوجه بازدید کرد و از نزدیک با پزشک و پرسنل این مرکز در راستای مسائل و مشکلات موجود گفتگو کرد 

فرماندار قروه در بازدید از داروخانه مرکز بر لزوم تهیه لیست به روز موجودی اقلام دارویی تأکید کرد

معتمدی مسئول مرکز بهداشت شهرستان قروه نیز از استقرار پزشک دوم در درمانگاه مالوجه تا اسفند ماه امسال خبر داد 

مرکز خدمات جامع سلامت روستای مالوجه

بازدید [ 317 ]
برچسب ها