اخبار

فرماندار شهرستان قروه:

فلسفه پدافند غیرعامل مدیریت در مواقع بحران است

فرماندار قروه فلسفه پدافند غیرعامل را مدیریت در مواقع بحران دانست و بر راه اندازی اسکان اضطراری با فراهم کردن زیرساخت های لازم برای کاهش خسارت تأکید کرد.
فلسفه پدافند غیرعامل مدیریت در مواقع بحران است
موحد امان اللهی در نشست کارگروه شورای پدافند غیرعامل در شهرستان قروه اظهار داشت: فلسفه وجودی پدافند غیرعامل مدیریت در مواقع بحران است تا بتوان هنگام بروز حادثه ای خسارت را به حداقل رساند.
به گفته وی در حوادث غیر مترقبه آنچه ضرورت دارد این است که قبل از هر حادثه ای پیش بینی های لازم صورت گیرد تا دچار بحران نشویم.
امان اللهی با تأکید بر جدیت در کارهای اجرایی برای مدیریت بحران، افزود: در امر پیشگیری از حوادث آن طور که باید کار نکرده ایم و در واقع برای این مهم باید کمیته اطلاع رسانی تقویت شود تا هر خانواده ای خود به پیش بینی حوادث بپردازد.
وی با بیان اینکه براساس پهنه بندی شهر نیازمند اسکان اضطراری هستیم، افزود: نمی توان جلوی حوادث طبیعی و غیر مترقبه را گرفت اما امکان کاهش خسارات با فراهم آوردن زیرساخت های لازم شدنی است.
امان اللهی بر راه انداری اسکان اضطراری با تجهیز زیرساخت های لازم تأکید کرد و خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی، گفت: مدیران باید در مواقع بحران آماده و در دسترس باشند و به برآورد کارهایی که قرار است صورت گیرد بپردازند.
وی خواستار فعال کردن کمیته های مرتبط با رفع نواقص و تعیین وظایف مربوط شد.
موحد امان اللهی بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست کارگروه شورای پدافند غیرعامل در شهرستان قروه اظهار داشت: فلسفه وجودی پدافند غیرعامل مدیریت در مواقع بحران است تا بتوان هنگام بروز حادثه ای خسارت را به حداقل رساند.

به گفته وی در حوادث غیر مترقبه آنچه ضرورت دارد این است که قبل از هر حادثه ای پیش بینی های لازم صورت گیرد تا دچار بحران نشویم.

امان اللهی با تأکید بر جدیت در کارهای اجرایی برای مدیریت بحران، افزود: در امر پیشگیری از حوادث آن طور که باید کار نکرده ایم و در واقع برای این مهم باید کمیته اطلاع رسانی تقویت شود تا هر خانواده ای خود به پیش بینی حوادث بپردازد.

وی با بیان اینکه براساس پهنه بندی شهر نیازمند اسکان اضطراری هستیم، افزود: نمی توان جلوی حوادث طبیعی و غیر مترقبه را گرفت اما امکان کاهش خسارات با فراهم آوردن زیرساخت های لازم شدنی است.

امان اللهی بر راه انداری اسکان اضطراری با تجهیز زیرساخت های لازم تأکید کرد و خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی، گفت: مدیران باید در مواقع بحران آماده و در دسترس باشند و به برآورد کارهایی که قرار است صورت گیرد بپردازند.

وی خواستار فعال کردن کمیته های مرتبط با رفع نواقص و تعیین وظایف مربوط شد.

بازدید [ 469 ]
برچسب ها