اخبار

در راستای بازدید از روستاها؛

فرماندار شهرستان قروه با مردم روستای (خریله ) از توابع بخش مرکزی دیدار و گفتگو کرد

فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مدیران ادارات با حضور در روستای (خریله ) از توابع بخش مرکزی ، با مردم این روستا دیدار کردند .
فرماندار شهرستان قروه با مردم روستای (خریله ) از توابع بخش مرکزی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، در ابتدا موحد امان اللهی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان قروه ، با حضور در مدرسه ابتدایی و همچنین دبیرستان دوره اول  روستای خریله از وضعیت این 2 مدرسه بازدید نمود و با معلمین و دانش آموزان این مدراس دیدار کرد .

هر 2 مدرسه نیاز به مقاوم سازی و نوسازی داشتند به ویژه دبیرستان این روستا .

در ادامه فرماندار قروه  با اهالی روستا و دهیار و همچنین اعضای شورای اسلامی روستا در مسجد روستا دیدار کرد و اعضای شورا مشکلات روستا را بیان کردند و فرماندار قروه در این خصوص مسئولین مربوطه را مکلف به پیگیری و یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلات کرد .

در ادامه موحد امان اللهی با حضور در منزل یکی از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی ، ضمن دلجویی از ایشان ، از معاون اداره بهزیستی شهرستان قروه خواست که درخواست های وی را بررسی و نسبت به پیگیری آنها اقدام نماید .

همچنین فرماندار قروه که یکی از مهمترین دغدغه های خود را مسئله سلامت مردم می داند از خانه بهداشت روستا بازدید کرد و با بهورز این روستا دیدار کرد و از نزدیک مسائل و نیازهای این مرکز را مورد بررسی قرار داد .

فرماندار شهرستان قروه با مردم روستای (خریله ) از توابع بخش مرکزی دیدار و گفتگو کرد

بازدید [ 1035 ]