اخبار

در راستای بازدید از روستاها؛

فرماندار شهرستان قروه با مردم روستای (جامه شوران ) از توابع بخش مرکزی دیدار و گفتگو کرد

فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مدیران ادارات با حضور در روستای ( جامه شوران ) از توابع بخش مرکزی ، با مردم این روستا دیدار کردند .
فرماندار شهرستان قروه با مردم روستای (جامه شوران ) از توابع بخش مرکزی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، موحد امان اللهی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان قروه ، از وضعیت مدرسه روستای (جامه شوران ) بازدید کرد .

در ادامه فرماندار قروه  پس از بازدید از داخل روستا با اهالی روستا و دهیار و همچنین اعضای شورای اسلامی روستا دیدار کرد و اعضای شورا مشکلات روستا را بیان کردند و فرماندار قروه در این خصوص مسئولین مربوطه را مکلف به پیگیری و یافتن راهکارهایی برای رفع مشکلات کرد .

 

موحد امان اللهی فرماندار  شهرستان قروه ، از وضعیت خانه بهداشت روستای (جامه شوران ) نیز بازدید کرد .

موحد امان اللهی همچنین با حضور در منزل مددجو تحت حمایت کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ، ساکن روستای (جامه شوران) از این خانواده دلجویی کرد و از مسئولین این نهاد حمایتی خواست که مشکلات این خانواده  را پیگیری کنند .

روستای ( جامه شوران ) از توابع بخش مرکزی

بازدید [ 480 ]
برچسب ها