اخبار

درراستای بازدیدهای از روستاها

فرماندار شهرستان قروه از 2 روستای احمد آباد باش و فیروز آباد از توابع بخش سریش آباد بازدید کرد

فرماندار شهرستان قروه در راستای بررسی وضعیت روستاها و بررسی مشکلات و درخواست روستا نشینان شهرستان از 2 روستای احمد آباد باش و فیروز آباد از توابع بخش سریش آباد بازدید کرد
فرماندار شهرستان قروه از 2 روستای احمد آباد باش و فیروز آباد از توابع بخش سریش آباد بازدید کرد

فرماندار شهرستان قروه در راستای بررسی وضعیت روستاها و بررسی مشکلات و درخواست روستا نشینان شهرستان  از 2 روستای احمد آباد باش و فیروز آباد از توابع بخش سریش آباد بازدید کرد

در این بازدید ها از راه روستای احمد آباد باش که در حال احداث است بازدید به عمل آمد و فرماندار با مهندسین ناظر پروژه دیدار کرد و از نزدیک وضعیت فعالیت و احداث جاده دسترسی روستا را مورد ارزیابی قرار داد . 

همچنین فرماندار قروه با حضور در مدرسه های هر 2 روستا با تأکیت بر ایمنی دانش آموزان از  مدیر آموزش و پرورش شهر سریش آباد که مسئول رسیدگی به مدارس بخش سریش آباد است درخواست کرد نسبت رفع مشکل سیستم گرمایشی مدارس این 2 روستا اقدامات اصولی در اسرع وقت صورت گیرد زیرا سیستم گرمایشی شوفاژ مدرسه احمد آباد باش به تازگی راه اندازی شده اما متاسفانه مدرسه روستای فیروز آباد فاقد سیستم گرمایشی استاندارد است و همچنان از بخاری نفت سوز برای گرم کردن کلاس درس استفاده می شود . 

همچنین فرماندار قروه در این 2 روستا با حضور در منزل مدجویان کمیته امداد و بهزیستی از این عزیزان دلجویی کرد.

بازدید از روستاهای احمد آباد باش و فیروز آباد

بازدید [ 523 ]