اخبار

حرکت و اقدام رئیس جمهور آمریکا در مورد سپاه پاسداران

عمق خصومت استکبار جهانی در برابر ملت ایران است

فرماندار قروه گفت:حرکت و اقدام رئیس جمهور آمریکا در مورد سپاه پاسداران عمق خصومت استکبار جهانی در برابر ملت ایران است.
عمق خصومت استکبار جهانی در برابر ملت ایران است

 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری قروه، پرویز کولانی افزود:ملت ایران در دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی همدل و هم صدا همچون گذشته در برابر بیگانگان متحد و یکپارچه خواهد ایستاد.

به گفته وی سپاه پاسداران از استوانه های نظام جمهوری سلامی ایران است که ملت ما در طول تاریخ انقلاب شاهد خدمات آن در ابعاد مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده است.

بازدید [ 2108 ]
برچسب ها