طرح تکریم

فرم الکترونیکی تکریم ارباب رجوع
1. آيا اطلاع رساني  و راهنمايي به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارايه شده است ؟
بلی    تا حدودی    خیر
2. نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
بسیار خوب    خوب    متوسط    بد
3. نام فرد يا افرادي که مناسبترين برخورد و همکاري را با شما داشته اند مرقوم فرماييد


4. نام فرد يا افرادي که برخورد نامناسبي با شما داشته اند ، مرقوم فرماييد.


5. آيا خدمت در موعد مقرر انجام شده است ؟
بلی    خیر
6. چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده است، لطفا آن را بنويسيد( با ذکر مورد و فرد مورد نظر)


7. نظرات و پيشنهادات خود را براي اصلاح امور بنويسيد .

بازدید [ 2958 ]
برچسب ها