اخبار

فرماندار شهرستان قروه:

صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی عاملی برای افزایش بهره وری است

فرماندار قروه توجه به صنایع تبدیلی را عاملی برای افزایش تولید و بهره وری دانست و بر روند مدیریت صحیح منابع آبی و تقویت بخش کشاورزی تأکید کرد.
صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی عاملی برای افزایش بهره وری است

پرویز کولانی ظهر در نشست شورای کشاورزی شهرستان قروه  یکی از ظرفیت های منطقه را بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: این یک ظرفیت خدادادی است که اشتغال و درآمد عمومی را به همراه دارد و در واقع فرصتی است که کشاورز باید بهترین بهره وری را از آن ببرد.

به گفته وی باید کشاورزی را از حالی غیرعلمی و سنتی به شیوه مدرن و علمی درآورد و آن را به تجاری سازی برای افزایش بهره وری رساند.

کولانی با بیان اینکه توجه به صنایع تبدیلی افزایش تولید و علمی کردن بخش کشاورزی در کنار اشتغال و توسعه را به همراه دارد، افزود: یکی از عوامل مؤثر در بهره وری آگاهی کشاورزان از وضعیت کشاورزی و عوامل مؤثر بر تولید با کیفیت می باشد.

وی با تأکید بر آگاهی جامعه هدف از موارد تأثیرگذار در تمامی حوزه ها برای احقاق حقوق و بهتر عمل کردن، ورود بخش آموزش و فراگیری مطالب اصولی را مهم خواند.

کولانی با اشاره به اینکه منابع آبی نیاز به مدیریت درست و کنترل مصرف دارد، تصریح کرد: آگاهی کشاورزان در این زمینه می تواند علاوه بر حفظ منابع آبی تقویت بخش کشاورزی را هم شامل شود.

وی در ادامه به حمایت از کشاورزان از نظر بیمه محصولات با پرداخت خسارت و استمهال وام ها، اشاره کرد و توجه به این موضوع را برای شهرستان قروه که بیشتر در بخش کشاورزی آن هم زراعت فعال است دارای اهمیت دانست.

بازدید [ 248 ]