اخبار

فرماندار قروه :

شورای ترافیک قروه نگاه فنی داشته باشد.

رئیس شورای ترافیک قروه خواستار تجدیدنظر در امور شورای ترافیک شهرستان شد. «موحد امان اللهی» بر نظارت کارشناسی مصوبات مطرح شده تأکید کرد و افزود: تمامی موضوعاتی که در شورای ترافیک عنوان می شود باید فنی باشد و تمامی جوانب اجتماعی آن سنجیده شود.
شورای ترافیک قروه نگاه فنی داشته باشد.

رئیس شورای ترافیک قروه در جلسه شورای ترافیک شهرستان قروه که 30 اردیبهشت ماه در فرمانداری برگزار گردید خواستار ترسیم برنامه ای منظم به صورت ۶ ماهه شد و حضور تمامی اعضای ثابت در جلسه را ضروری خواند و تصریح کرد: مصوبات در کمیته فنی بررسی و پخته شوند سپس در شورا مطرح شده و به تصویب می رسند.

«امان اللهی» با بیان اینکه رئیس شورا در قبال مصوبات صورت گرفته پاسخ گو است و تمامی موارد جنبه حقوقی دارد، عنوان کرد: این شورا با نام شورای ترافیک شهرستان در بحث تسهیل حمل و نقل شهرستان است و باید در این مورد تدبیری اندیشیده شود و مصوبات به اجرا برسند.

وی خواستار بررسی موضوعات فارغ از مسایل احساسی با رعایت حقوق قانونی و شهروندی شد و با تأکید اظهار داشت: هرگونه اموری که باعث تضییع حقوق شهروندی شوند از جمله انسداد کوچه یا معابر، در شورا رد شده و برخورد می گردد.

فرماندار قروه همچنین به رعایت قانون برای درخواست دکه ها اشاره کرد و گفت: واگذاری دکه طبق اصول قانونی شهرداریها خلاف بوده و هرگنه درخواستی در این زمینه رد می شود.

«امان اللهی» با اشاره به اینکه مصوبات باید پشتوانه محکمی داشته باشند، از وجود سرعت کاه های بسیار زیاد در سطح شهرستان گفت و خواستار تدبیری فنی در راستای کاهش این سرعت کاه ها شد.

این مقام مسئول همچنین به مسایل زیباسازی شهر، بررسی نامگذاری کوچه ها و خیابان ها و اصلاح نام های نادرست در کنار تسریع در روند ساماندهی راه های سریش آباد و دلبران برای کاهش تصادفات و تعیین زیرگذر و دوربرگردان در مسیر دلبران پرداخت.

وی با جدیدت تمام از تمامی اعضای شورای ترافیک خواست که بدون صلاحیت اصولی به هر موضوعی در شورا ورود پیدا نکنند و جوانب قانونی کار را هم در نظر بگیرند.

بازدید [ 600 ]
برچسب ها