اخبار

فرماندار قروه تأکید کرد ؛

رعایت مُر قانون برای حفظ اراضی کشاورزی

کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی شهرستان قروه ، تشکیل جلسه داد .
رعایت مُر قانون برای حفظ اراضی کشاورزی

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، فرماندار با تأکید بر رعایت مُر قانون برای حفظ اراضی کشاورزی گفت : یکی از مهمترین مسائل در حوزه کشاورزی عدم اجازه برای تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و باغات است و در این راستا بر اساس قانون باید از هر نوع تخلف جلوگیری کرد .

در این جلسه بررسی و ارزیابی اراضی کشاورزی مورد درخواست برای تغییر کاربری مجاز و تقویم تغییر کابری های غیر مجاز شناسایی شده طی بهمن ماه سالجاری در دستور کار قرار گرفت .

در این جلسه که به ریاست موحد امان اللهی  فرماندار شهرستان قروه برگزار شد ، مدیر جهاد کشاورزی ، مسئول امور اراضی  و نماینده اداره دارایی حضور داشتند .

 

 

 

بازدید [ 287 ]
برچسب ها