اخبار

فرماندار قروه:

رسالت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ابتدا در حوزه پیشگیری است که باید با برنامه ریزی کارشناسی شده در این حوزه عمل کرد

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرشهرستان قروه در فرمانداری برگزار شد
رسالت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ابتدا در حوزه پیشگیری است که باید با برنامه ریزی کارشناسی شده در این حوزه عمل کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه ، فرماندار قروه در این جلسه گفت : پیشگیری اولین مرحله از فعالیت های شورای مبارزه با مواد مخدر است و پس از آن باید به حوزه های دیگر همچون مقابله ، درمان ، فرهنگ سازی و آموزش پرداخت .

موحد امان اللهی با انتقاد از عملکرد اعضای شورای مبارزه با مواد مخدر و کمیته ها ی زیر مجموعه آن ، افزود : کمیته ها نسبت به وظایف خود یا بی اطلاع هستند و یا تنها به حضور در جلسه و تشکیل جلسات بسنده می کنند که هیچ بازخوردی ندارد و باید اعضای شورا و اعضای کمیته های وابسته دستورالعمل ها را مطالعه و نسبت به وظایف محوله به خودشان آگاهی پیدا کرده و در راستای اجرایی کردن مصوبات جلسات قبل شورا احساس مسئولیت کنند .

فرماندار قروه به دلیل اینکه اعضای کمیته ها بتوانند گزارشی از فعالیت های حوزه خود ارائه کنند جلسه را تعطیل و به زمان دیگری موکول کرد .

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرشهرستان قروه

بازدید [ 383 ]