اخبار

با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه :

رئیس جدید اداره ثبت اسناد شهرستان قروه معرفی شد .

طی مراسمی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه و مدیر کل ثبت اسناد استان ، از زحمات آقای محمد علی براتی تقدیر و آقای مهدی محمد مرادیان به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد قروه معرفی شد .
رئیس جدید اداره ثبت اسناد شهرستان قروه معرفی شد .
طی مراسمی با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه و مدیر کل ثبت اسناد استان ، از زحمات آقای محمد علی براتی تقدیر و آقای مهدی محمد مرادیان به عنوان رئیس جدید اداره ثبت اسناد قروه معرفی شد .

بازدید [ 973 ]
برچسب ها