گزارشات تصویری

دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه به مناسبت هفته دولت

دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه به مناسبت هفته دولت
دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه به مناسبت هفته دولت