اخبار

حضور مهندس امان اللهی فرماندار در مراسم جشن عاطفه ها در شهرستان قروه

در آستانه بازگشایی مدارس ، جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه و مسئولین شهرستان قروه برگزار شد.
حضور مهندس امان اللهی فرماندار در مراسم جشن عاطفه ها در شهرستان قروه
در آستانه بازگشایی مدارس ، جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور با حضور مهندس امان اللهی فرماندار قروه و مسئولین شهرستان قروه برگزار شد.

بازدید [ 556 ]
برچسب ها