اخبار

قروه؛

حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه از روند اجرای پروژه آبخیزداری در حوزه آبخیز پایین دست چمقلو بازدید کرد

حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه از روند اجرای پروژه آبخیزداری در حوزه آبخیز پایین دست چمقلو بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قروه : بهزاد شریفی پور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه در این خصوص گفت : 7 بند توسط 2 پیمانکار اجرا می شود که ظرفیت کل مخزن آن 442 هزار متر مکعب است و حجم خاکریزی پروژه ها 48 هزار متر مکعب  و حجم خاک برداری 5 هزار متر مکعب است و عملیات مکانیکی این پروژه ها 8530 متر مکعب خواهد بود .

وی افزود : سرریز ها در کل 250 متر مربع طول است که در قسمت اول و سوم  6 متر ارتفاع و در قسمت دوم 4 متر ارتفاع دارد که حجم خاکریزی در کل سر ریزها  32 هزار متر مکعب است .

حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه از روند اجرای پروژه آبخیزداری در حوزه آبخیز پایین دست چمقلو بازدید کرد

بازدید [ 159 ]