گزارشات تصویری

جلسه هماهنگی و برگزاری مراسم سالروز #ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی_(ره) ، برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمائی #روز_جهانی_قدس و همچنین اقدامات لازم جهت برپایی #نماز_عید_فطر

جلسه هماهنگی و برگزاری مراسم سالروز #ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی_(ره) ، برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمائی #روز_جهانی_قدس و همچنین اقدامات لازم جهت برپایی #نماز_عید_فطر
جلسه هماهنگی و برگزاری مراسم سالروز #ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی_(ره) ، برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمائی #روز_جهانی_قدس و همچنین اقدامات لازم جهت برپایی #نماز_عید_فطر
جلسه هماهنگی و برگزاری مراسم سالروز #ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی_(ره) ، برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمائی #روز_جهانی_قدس و همچنین اقدامات لازم جهت برپایی #نماز_عید_فطر
جلسه هماهنگی و برگزاری مراسم سالروز #ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی_(ره) ، برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمائی #روز_جهانی_قدس و همچنین اقدامات لازم جهت برپایی #نماز_عید_فطر
جلسه هماهنگی و برگزاری مراسم سالروز #ارتحال بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت #امام_خمینی_(ره) ، برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمائی #روز_جهانی_قدس و همچنین اقدامات لازم جهت برپایی #نماز_عید_فطر