گزارشات تصویری

جلسه فوق العاده کمیته تنظیم بازار در راستای توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان

جلسه فوق العاده کمیته تنظیم بازار در راستای توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار در ایام ماه مبارک رمضان