گزارشات تصویری

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه ، حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه و مسئولین عضو ستاد

جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه ، حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه و مسئولین عضو ستاد
جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان قروه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه ، حجت الاسلام بابائیان امام جمعه قروه و مسئولین عضو ستاد