اخبار

قروه ؛

جلسه دی ماه شورای ترافیک شهرستان برگزار شد

شورای ترافیک شهرستان قروه به ریاست فرماندار تشکیل جلسه داد
جلسه دی ماه شورای ترافیک شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قروه ، شورای ترافیک شهرستان قروه به ریاست موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه و اعضای شورا در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل جلسه داد .

در این جلسه مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه موارد مطرح شده در شورای ترافیک به بحث و بررسی گذاشته شد و اعضای حاضر در شورا نصبت به اجرای طرح های پیشنهادی اظهار نظر کردند .

شورای ترافیک شهرستان قروه دی ماه

بازدید [ 414 ]