اخبار

جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه های فرعی پدافند غیر عامل

جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه های فرعی پدافند غیر عامل به ریاست معاون برنامه ریزی فرماندار برگزار شد.
جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه های فرعی پدافند غیر عامل
جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد کارگروه های فرعی پدافند غیر عامل به ریاست معاون برنامه ریزی فرماندار و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بازدید [ 419 ]
برچسب ها