اخبار

قروه ؛

جلسه بررسی مشکلات سمن ها و انجمن های مردم نهاد با حضور امان اللهی فرماندار قروه برگزار شد

جلسه بررسی مشکلات و درخواست های سمن ها و تشکل های مردمی با حضور فرماندار قروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد
جلسه بررسی مشکلات سمن ها و انجمن های مردم نهاد با حضور امان اللهی فرماندار قروه برگزار شد
در این جلسه که با حضور فرماندار و مسئولین مرتبط با موضوع سمن ها و نماینده تشکل های مردمی سطح شهرستان قروه برگزار شد مسائل مختلفی ازجمله مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی برای بهره مندی معلولین و سالمندان از خدمات عمومی و فضاهای عمومی سطح شهر و همچنین موضوعات زیست محیطی و ارتباط و تعامل ادارات با تشکل های مردم نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

جلسه ثمن ها

بازدید [ 413 ]