اخبار

جلسه بررسی مسائل زیست محیطی در سطح شهرستان

جلسه بررسی مسائل زیست محیطی در سطح شهرستان قروه به خصوص مناطق حفاظت شده بدر و پریشان در فرمانداری قروه برگزار شد .
جلسه بررسی مسائل زیست محیطی در سطح شهرستان
جلسه بررسی مسائل زیست محیطی در سطح شهرستان قروه به خصوص مناطق حفاظت شده بدر و پریشان   در فرمانداری قروه برگزار شد .

بازدید [ 651 ]
برچسب ها