اخبار بخشداری ها

فرماندار قروه:

جلب مشارکت کشاورزان مهمترین سرمایه و عامل موفقیت است

فرماندار قروه از سراب روستای وینسار از توابع بخش چهاردولی بازدید کرد
جلب مشارکت کشاورزان مهمترین سرمایه و عامل موفقیت است
بازدید مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه به همراه مرادی نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین شهرستان  از سراب روستای وینسار.

مهندس امان اللهی ضمن اشاره به ضرورت  تدوین برنامه ای جامع جهت استفاده بهنیه و حداکثری ازاین ظرفیت ارزشمند توسط ادارات مرتبط ،  تاکید نمودند که جلب مشارکت کشاورزان مهمترین سرمایه و عامل موفقیت در این خصوص می باشد که تحقق آن مستلزم ارایه طرح  مناسب و جدیت در پیگیری برنامه کاری است.

بازدید [ 835 ]
برچسب ها