اخبار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان:

توجه به کیفیت اجرا در پروژه های ناتمام ضروری است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان توجه به کیفیت کار و اجرا در پروژه های ناتمام را ضروری دانست و بر اولویت بندی و تمرکز روی طرح های شاخص در کنار بهره گیری از خلاقیت ها تأکید کرد.
توجه به کیفیت اجرا در پروژه های ناتمام ضروری است
بهرام نصراللهی زاده شامگاه چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان قروه با محوریت بررسی و ارزیابی پروژه های ناتمام به اهداف سفر یک روزه خود اشاره کرد و اظهار داشت: هدف اول این است که تصمیم گرفته شده به صورت منظم و مستمر روند توسعه شهرستان ها و پروژه ها رصد و ارزیابی شود و اگر پروژه مشکل خاصی دارد و موانع سر راه آن وجود دارد برای رفع آن مشکل پیگیری ها صورت گیرد.

وی هدف دوم را مربوط به تصمیم گرفته شده در شورای برنامه ریزی استان دانست و گفت: به دنبال این هستیم که در همه شهرستان ها در میان پروژه های مختلف آن پروژه ای که اهمیت بالایی دارد احصا و برای رشد آن تصمیم گیری شود.

به گفته نصراللهی زاده باید طرح ها اولویت بندی شده و در این راستا وظایف مدیران شهرستان به عنوان برنامه کاری یک ساله فهرست و بیان می شود تا یک جهش اصولی صورت گیرد.

وی خواستار توجه به کیفیت کار و اجرای صحیح برای پروژه های مشکل دارد شد و بیان کرد: همیشه پروژه های زیادی همزمان با هم شروع می شوند و برای اتمام دچار ایست خواهند شد لذا تصمیم بر این است که تمرکز بر روی پروژه های شاخص باشد.

در ادامه نصراللهی زاده به اینکه همه کارها با پول حل نمی شود، اشاره کرد و معتقد بود خیلی از جاها تصمیم گیری و تعامل نقش دارند و در واقع اگر بناست توسعه ای در قروه اتفاق بیفتد حتماً توسط مسئولان شهرستان رقم خواهد خورد.   

وی در خصوص برنامه های مدنظر برای جذب سرمایه گذار از رویکرد دولت در استفاده از بخش خصوصی گفت و افزود: رویکرد دولت این است که خود را از بعضی از کارها کنار کشیده و زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی فعال کند و در واقع حضور بخش خصوصی را بیشتر فراهم سازد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با اشاره به اختیارات قانونی ویژه ای که امسال برای جذب سرمایه گذار در نظر گرفته شده، تصریح کرد: بنا نداریم پروژه های مشکل دارد را به بخش خصوصی واگذار کنیم بلکه به دنبال تسهیل در کار ها هستیم و آن طرح هایی که مشکل کمتر داشته و قابلیت اجرا دارند را انتقال خواهیم داد.

همچنین تجهیز زیرساخت شهرک های صنعتی در استان در کنار پایین آوردن قیمت زمین برای فروش و تقسیط هزینه آن از دیگر امتیازات تشویقی برای جذب سرمایه گذار است که نصراللهی زاده از آن سخن گفت.

بازدید [ 521 ]
برچسب ها