اخبار

تاکید فرماندار بر انسداد مبادی بی سوادی در شهرستان قروه

فرماندار قروه با انتقاد از ضعف در انسداد مبادی بیسوادی، خواستار حرکت جهشی در این زمینه شد و بر جذب خیران در کنار توجیه کردن خانواده ها برای رسیدن فرزندان به حق تحصیل تأکید کرد.
تاکید فرماندار بر انسداد مبادی بی سوادی در شهرستان قروه
موحد امان اللهی  در نشست شورای آموزش و پرورش قروه با محورهای بررسی وضعیت مدارس تخریبی، انسداد مبادی بیسوادی و مباحث مرتبط به سوادآموزی اظهار داشت: یکی از اولویت های جامعه به حوزه آموزش می رسد که نیازمند جذب اعتبارات مناسب و بهره گیری از ظرفیت خیرین است.

وی در خصوص فضاهای تخریبی مدارس به حضور بنیاد برکت و نقش این نهاد در حوزه عمرانی اشاره کرد و افزود: بنیاد برکت ظرفیت قابل توجهی است که تا کنون بسیار خوب عمل کرده و باید در بخش های آموزش، راه و آب روستایی از این نهاد بهره گرفته شود.

امان اللهی در محور انسداد مبادی بیسوادی خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای این مهم شد و از اینکه تا کنون چنین کارگروهی فعال نشده است انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه انسداد بیسوادی عقب هستیم و باید به صورت جهشی جبران کنیم، تصریح کرد: تمامی مواردی که در این زمینه دخیل هستند باید بررسی و برای هر مانع راهکارهای اساسی در نظر گرفته شود.

به گفته امان اللهی برنامه های انسداد بیسوادی به گونه ای نباشد که فرزندان خانواده ها به هر دلیلی از تحصیل محروم شوند و بلکه باید به نوعی برنامه ریزی شود که خانواده ها توجیه و قانع شوند که تحصیل حداقل حق فرزندشان است.

وی در ادامه گریزی زد به وضعیت فعلی کشور و با یادآوری سخنان رهبری، گفت: همه می دانیم که حلقه تحریم ها تنگ تر شده و جنگ اقتصادی هم شدت یافته لذا باتوجه به امکانات داخلی آینده ایران روشن است.

امان اللهی با تأکید بر حفظ وحدت و همراهی دولت و ملت، عنوان کرد: تا روزی که انسجام و پشتیبانی ملت از دولت و بالعکس وجود دارد هیچ کشوری نمی تواند کاری کند.

وی خواستار دستگیری از قشر آسیب پذیر، کاهش فشارها  بر این قشر شد و بر توجه به آموزش دانش آموزان آسیب پذیر با حفظ حرمت ها تأکید کرد.

بازدید [ 537 ]
برچسب ها