اخبار

تاکید امان اللهی فرماندار قروه بر مدیریت موضوع قطعی برق در شهرستان

امان اللهی فرماندار قروه در راستای مدیریت موضوع قطعی برق در شهرستان و کاهش خسارت ها ، آسیب پذیری ها و نارضایتی های عمومی ،بر برنامه ریزی برای اولویت بندی قطعی برق در فیدرهای حساس و استراتژیک در شهرستان تاکید کرد .
تاکید امان اللهی فرماندار قروه بر مدیریت موضوع قطعی برق در شهرستان
امان اللهی فرماندار قروه در راستای مدیریت موضوع قطعی برق در شهرستان و کاهش خسارت ها ، آسیب پذیری ها و نارضایتی های عمومی ،در جلسه ای که در این خصوص در فرمانداری تشکیل شده بود بر برنامه ریزی برای اولویت بندی قطعی برق در فیدرهای حساس و استراتژیک در شهرستان تاکید کرد .

بازدید [ 535 ]
برچسب ها