اخبار

فرماندار قروه

تامین اجتماعی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع است

فرماندار قروه نیز در نشست با اعضای تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی یک جایگاه حساس، مهم و یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشوری در بعد مسائل اجتماعی، رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی است که با ارائه خدمات بر اساس سیاست های اقتصادی، رفاهی، درمانی تامین آتیه بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان را برعهده می گیرد.
تامین اجتماعی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قروه،پرویز کولانی افزود: تامین اجتماعی یکی از شاخص های اصلی برقراری امنیت و رفاه اجتماعی است. این سازمان رفاه، امنیت و امید به زندگی در جامعه را افزایش می دهدکه قطعاً در ایجاد توسعه کشور تأثیرگذار است.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر در حوزه اقتصاد مقاومتی و در واحدهای تولیدی کارکنان تامین اجتماعی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی داشته اند افزود: این سازمان با کمک به واحدهای تولیدی در راستای اقتصاد مقاومتی گره را از دست تولید کننده باز می کند و تعاملی سازنده در نقش اقتصاد مقاومتی دارد.

فرماندار قروه با بیان اینکه 75 هزار نفر جمعیت این شهرستان و حدود 56 درصد تحت پوشش این نهاد هستند گفت: هر میزان آمار بیشتر باشد خدمات رسانی و نتایج بهتری برای مردم به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان تاثیر گذار است افزود: با یک شیوه غلط در این سازمان گریبان 75 هزار نفر گرفته می شود و انتخاب یک راه درست باعث رضایت و خدمات بهتری برای مردم می گردد.

وی گفت: برای این امر ضروری است که افراد متخصص و متعهد در زیر مجموعه این سازمان عریض و طویل باشند.

کولانی گفت: باید روز به روز در راستای تامین رفاه اجتماعی مردم قدم های موثرتری برداشت و به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری عنایت ویژه ای داشت چرا که تولید کنندگان به عنوان تامین رفاه اجتماعی در زمینه حل معضل بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم و توسعه اقتصادی نقش موثری دارند و این امر با کمک سازمان تامین اجتماعی به راحتی محقق خواهد شد

رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان قروه گفت: تامین اجتماعی قروه حدود 130 میلیارد ریال حق بیمه معوق و مطالبات از کارفرمایان، پیمانکاران و ارگان های دولتی طلب دارد

محمد توفیق حسن پوربا اشاره به اینکه سال گذشته 254 میلیارد ریال مجموع پرداختی به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده است افزود: در سه ماهه اول سال جاری 73 میلیارد ریال به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب از دی ماه سال گذشته تا 6 اردیبهشت ماه 1396 اجرای این طرح را در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود و اظهار کرد: حدود 30 میلیارد ریال طلب کارفرمایان خوش حساب قسط بندی شد چرا که هدف اصلی این سازمان از اجرای طرح بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌ حساب کمک به فعالیت و رونق اقتصادی کارگاه‌ها و شرکت‌ها بوده است.

حسن پور با اشاره به اینکه تاکنون هفت هزار و 825 نفر بیمه شدگان اجباری،2059 نفر بیمه شدگان مشاغل آزاد و 460 نفر بیمه شدگان اختیاری تحت پوشش بیمه ای ین سازمان هستند گفت: 3051 نفر بیمه شدگان راننده برون و درون شهری 3090 نفر بیمه شدگان طرح بیمه کارگران ساختمانی نیز تحت پوشش هستند.

وی با اشاره به اینکه 1992 نفر بیمه شدگان قالیباف هستند افزود: در مجموع 2660 نفر مستمری بگیران سه گانه و مقرری بگیر بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی شهرستان قروه هستند.

سازمان تامین اجتماعی شهرستان قروه با 1632 کارگاه فعال، 2609 کارگاه نیمه فعال 2698 کارگاه راکد در تعامل است که کارفرمایان برای نیروهای شاغل این کارگاه ها حق بیمه پرداخت می کنند

تصاویر نشست

بازدید [ 120 ]
برچسب ها