اخبار

برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی

کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان با دستور کار « بررسی آسیب های فضای مجازی و راهکارهای مدیریت و کاهش آسیب ها » روز چهارشنبه 25 مهر به ریاست مرادی معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی
در این جلسه اعضاء کمیسیون ، از جنبه ها و زوایای مختلف به آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای نسل جوان به ویژه دانش آموزان پرداختند.
کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی شهرستان با دستور کار « بررسی آسیب های فضای مجازی و راهکارهای مدیریت و کاهش آسیب ها » روز چهارشنبه 25 مهر به ریاست مرادی معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 490 ]
برچسب ها