اخبار

برگزاری جلسه کمیته های کنگره 5400 شهید استان کردستان در شهرستان قروه

سومین جلسه کمیته های کنگره 5400 شهید استان کردستان در شهرستان قروه برگزار شد .
برگزاری جلسه کمیته های کنگره 5400 شهید استان کردستان در شهرستان قروه
سومین جلسه کمیته های کنگره 5400 شهید استان کردستان در شهرستان قروه با حضور اعضاء و بررسی مصوبات جلسات گذشته در فرمانداری برگزار شد .

بازدید [ 811 ]
برچسب ها