اخبار

برگزاری جلسه کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی

جلسه کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی به ریاست مهندس امان اللهی فرماندار و با حضور اعضای شورای تامین ، مدیران معدن مذکور و شوراهای اسلامی 4 روستای مرتبط برگزار گردید.
برگزاری جلسه کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی

جلسه کمیته مشورتی معدن طلای ساریگونی به ریاست مهندس امان اللهی فرماندار ، اعضای شورای تامین ، مدیران معدن مذکور و شوراهای اسلامی 4 روستای جداقایه ، بهارلو ، داشکسان و نی بند برگزار گردید.

در این جلسه مسائل و مشکلات معدن ساریگونی بررسی و اتخاذ گردید مسائل و مشکلات از سوی مدیران معدن  بررسی و شوراهای اسلامی روستاهای مذکور تعامل وهمکاری لازم را با مدیران معدن داشته باشند.

بازدید [ 668 ]
برچسب ها