اخبار

برگزاری جلسه کارگروه پسماند در شهرستان قروه

جلسه کارگروه پسماند شهرستان قروه به ریاست مهندس موحد امان اللهی فرماندار شهرستان و با حضور اعضاء کارگروه برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارگروه پسماند در شهرستان قروه

« موحد امان اللهی» فرماندار قروه در جلسه کارگروه پسماند این شهرستان عنوان کرد : براساس پهنه های مطالعه شده از لحاظ شاخص های زیست محیطی توسط سازمان بازیافت همان محل قبلی یعنی اطراف روستای «شیخ جعفر» تعیین و به شهرداری فرصت داده می شود تا جایگاه مدنظر را ساماندهی و به رفع معارضین محلی بپردازد.

مطابق اظهارات فرماندار قروه باید یکسری تسهیلات تشویقی برای روستای «شیخ جعفر» در نظر گرفته شود تا که بتوان سایت زباله را دوباره به جایگاه اولیه خود باز گرداند و این کار حتماً و باید در سریع ترین وقت خود انجام شود و در واقع نباید تأمین منابع آب شرب شهرستان را در معرض تهدید قرار داد.

در ادامه فرماندار بر عزم جدی و رفع موانع موجود برای انتقال زباله ها به «شیخ جعفر» در اسرع وقت تاکید کرد.

بازدید [ 675 ]
برچسب ها