اخبار

برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان قروه

آخرین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قروه روز شنبه مورخ 96/12/26 با حضور اعضاء در سال جلسات فرمانداری برگزار گردید .
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان قروه
آخرین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان قروه روز شنبه مورخ 96/12/26 با حضور اعضاء در سال جلسات فرمانداری برگزار گردید .

بازدید [ 698 ]
برچسب ها